Hanke

Kokonaistavoitteena hankkeessa on kehittää ekosysteemin uudistumisen johtamismalli.

RITA = Robotiikka + Informaatioteknologia + Automaatio

Malli sisältää kuvaukset:
1) RITA-ekosysteemin nykyisistä toimintatavoista,
2) RITA-ekosysteemin uudistumisjohtamisen toimenpiteistä, joiden kautta ekosysteemi pystyy a) muuntumaan innovaatioekosysteemiksi ja ylläpitämään muuntumiskyvykkyyttään, b) lisäämään kytkeytymistään laajempaan toimintaympäristöön ja siten nostamaan resilienssiään
3) Tavoista, joilla alueen pk-ohjelmistoyritykset voivat integroitua ekosysteemiin ja kehittää omaa substanssi- ja liiketoimintaosaamistaan, jotta kohta 2 saavutetaan
4) Tavoista, joilla alueen korkeakoulut voivat integroitua ekosysteemiin, jotta kohta 2 saavutetaan.

Hankkeen käytännölliset osatavoitteet, joiden kautta em. malli rakennetaan, ovat:
1) Benchmarkkaus kansainvälisesti hyvin toimivista innovaatioekosysteemeistä ja niiden uudistumisjohtamisesta. Ns. parhaat käytännöt -raportti toimijoiden käyttöön.
2) RITA-ekosysteemin toimintatapojen mallintaminen ja uusien toimijoiden integrointia tukevien ja haittaavien mekanismien tunnistaminen. Tämä muodostaa lähtötilanteen tutkivalle kehittämiselle.
3) Lähtötilanteen tunteminen (osatavoite 2) mahdollistaa yhteisen muutostoimenpiteiden suunnittelun, kokeilevan toteuttamisen ja niiden arvioinnin. Hankesuunnittelussa on alustavasti suunniteltu kahdentyyppistä muutostoimenpidettä tai interventiota a) työpajoihin ja yhteisoppimiseen (ns. Round Table, RT), perustuva ohjelmistoyritysten integrointi ekosysteemiin. RT:n teemat jakautuvat teknologiaan (etenkin ROS) ja liiketalouteen (esim. asiakassuhteiden johtaminen ja kansainvälistyminen) ja b) opiskelijaprojekteihin perustuva korkeakoulujen integrointi ekosysteemiin. Kumpikin muutostoimenpide sisältää kokeilevan yhteistoteuttamisen ja -arvioinnin vaiheet, joiden avulla tuotetaan sekä käytännöllistä arvoa ekosysteemille, yksittäisille organisaatioille ja opiskelijoille sekä kontekstisidonnaista ja käytännöllistä tutkittua tietoa.

Hankkeen tavoite on vahvistaa erityisesti satakuntalaisten pk-ohjelmistoyritysten ja RITA-ekosysteemin yritysten liiketoimintapotentiaalia sekä robotiikkaan ja automaatioon kytkeytyviä kestäviä kasvuedellytyksiä, kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta entisestään. Hanke tukee myös Satakunnan maakuntaohjelmaa ja tavoitteita ja toimenpiteitä koronasta toipumiseen edistämällä pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista, ja tukemalla yritysten ja tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden yhteistyötä. Hanke vaikuttaa positiivisesti Satakunnan kasvuun ja kilpailukykyyn sekä edesauttaa alueen teollisuuden uudistumista ja älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke parantaa teollisuuden valmiuksia tunnistaa uusien ratkaisujen antama kilpailuetu ja niiden kaupallinen hyödyntäminen. Hanke tukee alueellista erikoistumista seuraavan sukupolven tuotteiden ja ratkaisujen hyödyntämisen kautta. Hanke myös edistää Satakunnan kansainvälistymistä ja verkostoihin osallistumista. Tavoitteiden saavuttamisen mittarit kytkeytyvät hankkeen käytännöllisiin osatavoitteisiin.

Liikemies, Tuotantosuunnitelma, Ohjaus

 

 

TuKKK-Pori-logo
TAU_logo
Prizztech-001
Satakuntaliitto_logo
Scroll to Top