Yhteistyöllä kohti monialaista kasvua

Roboeco

Satakunnan robotiikka- ja automaatioala on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana äärimmäisen nopeasti. Samalla voimakas kasvu on aiheuttanut haastavan osaajapulan alan satakuntalaisiin yrityksiin.

Vastauksena haasteeseen, ROBOECO-hankkeen tavoitteena on luoda kyvykkyyksien ja osaamisen kehittymistä tukeva yhteistyö- ja johtamismalli, jolla erityisesti pieniä satakuntalaisia ohjelmistoyrityksiä sekä yliopistotoimijoita tuodaan mukaan alueen robotti- ja automaatioekosysteemiin.

Ohjelmistoyrityksillä ja yliopistoilla on paljon osaamista, josta alueellinen automaatio- ja robotiikka-alan kehittyvä ekosysteemi voisi hyötyä. Vastaavasti ohjelmistoyritykset voivat kasvattaa omaa liiketoimintaansa ja hankkia uutta osaamista ekosysteemin kehittymisen myötä. Taustalla vaikuttaa dynaaminen toimintaympäristö ja sen osana teknologinen kehitystrendi, jossa ohjelmistokehitys on siirtymässä yhä enenevissä määrin standardeihin ja avoimen lähdekoodin ratkaisuihin.

Uutiset

Tiekartta kohti innovaatioekosysteemiä: Satakunnan robotiikka-IT-automaatio-ekosysteemin mahdollisuudet

Satakunnan alueella on merkittävää potentiaalia robotiikan, ICT:n ja automaation (RITA) ekosysteemin kehittämiseksi. Alueella toimii yli 100 yritystä, jotka hyödyntävät näitä ...

Tulevaisuusareena ke 16.8. klo 9-12 Porin yliopistokeskuksessa

Tervetuloa mukaan ROBOECO-hankkeen tulevaisuusareenaan! Ohjelma: Tervetuloa:  Tuomas Pohjola , ROBOECO hankkeen vetäjä Keynote:  Pauli Aalto-Setälä  "Yksin vai yhdessä eteenpäin?", Turun ...

ROBOECO Roundtable 4 tilaisuus 20.4.2023 SAMK:n kampuksella!

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille yrityksille ja laitoksille, joita kiinnostaa yhteiskehittäminen ja ekosysteemeissä toimiminen. Tällä kertaa olemme osa RoboAI-viikkoa ja 20.huhtikuuta ...

Osallistu yhdessä kehittämisen tilaisuuteen Porin yliopistokeskuksella! – Torstaina 26.1.2023 klo 9-12. – Roundtable 3

Onko yrityksesi kiinnostunut tuotteiden tai palveluiden yhteiskehittämisestä ja parhaista käytänteistä? Aamupäivätilaisuus on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään palveluja tai ...

Veturiyritysten haastattelut käynnissä

Hankkeen alkukartoituksessa selvitetään Satakunnan automaatio-, robotiikka- ja ICT-alojen veturiyritysten toimintaa ja yhteistyönäkymiä. Alkukartoituksesta vastaavat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston ...

Hanketta toteutetaan yhteistyössä

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (jatkossa TY Pori) on hankkeen päätoteuttaja. TY Porilla on vahva liiketaloudellinen osaaminen erilaisten organisaatioiden ...
TuKKK-Pori-logo
TAU_logo
Prizztech-001
Satakuntaliitto_logo
Scroll to Top