Tiekartta kohti innovaatioekosysteemiä: Satakunnan robotiikka-IT-automaatio-ekosysteemin mahdollisuudet

Satakunnan alueella on merkittävää potentiaalia robotiikan, ICT:n ja automaation (RITA) ekosysteemin kehittämiseksi. Alueella toimii yli 100 yritystä, jotka hyödyntävät näitä teknologioita, ja yhteensä ne työllistävät noin 1 300 henkilöä. ROBOECO-hanke (2021-2023) otti tavoitteekseen tunnistaa edellytyksiä ja keinoja tämän ekosysteemin synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

Raportissa käsitellään ekosysteemien kehittämistä aluksi kirjallisuuden pohjalta, ja se tuo esille, että ekosysteemien ydinajatus perustuu siihen, että tietyllä tapaa rajatussa ekosysteemissä sen jäsenet voivat luoda sellaista arvoa, jota he eivät yksin pystyisi luomaan.

Hankkeessa toteutetun tiedonkeruun; haastattelujen ja työpajojen perusteella; Satakunnan RITA-ekosysteemi on vielä hajanainen, ja strategista kehittämistyötä on tehtävä. Yksi haaste on innovaatioiden muuntaminen taloudelliseksi hyödyksi, erityisesti kun ekosysteemin jäsenten väliset verkostot ovat heikkoja.

Raportti tarjoaa suuntaviivoja ja suosituksia ekosysteemin kehittämiseksi. Keskeistä on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten integroiminen osaksi ekosysteemiä. Menestyksekäs ekosysteemi tarvitsee suunnittelua, strategiaa ja yhteisön, jonka sidosryhmät Satakunnassa niin ikään hankkeessa tunnistettiin.

ROBOECO-hankkeen raportti tarjoaa arvokasta tietoa ja suuntaviivoja Satakunnan RITA-ekosysteemin kehittämiseksi. Se korostaa monialaista yhteistyötä ja strategista lähestymistapaa, joka on välttämätöntä ekosysteemin menestykselle.

 

Tiekartta kohti innovaatioekosysteemiä -raportti löytyy täältä.

TuKKK-Pori-logo
TAU_logo
Prizztech-001
Satakuntaliitto_logo
Scroll to Top