Hanketta toteutetaan yhteistyössä

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (jatkossa TY Pori) on hankkeen päätoteuttaja. TY Porilla on vahva liiketaloudellinen osaaminen erilaisten organisaatioiden muodostamista ekosysteemeistä, innovaatioverkostoista ja liikesuhteista ja em. johtamisesta, sekä pk-yritysten kansainvälistymisestä. TY Porin rooli hankkeessa on päätoteuttajana koordinoida hankkeen toimenpiteitä ja vastata hankkeen oikeasta suunnasta.

Tampereen yliopiston (TAU) Porin yksikkö toimii hankkeessa osatoteuttajana. Yksikön toiminta profiloituu pääosin ohjelmistotuotannon ja tuotantotalouden koulutus- ja tutkimusaloihin. Tyypillistä yksikön tutkimustoiminnalle on vuorovaikutus alueen yritysten, elinkeinotoimijoiden ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa, josta kertynyttä kokemusta hyödynnetään tässä yhteishankkeessa. TAU Porin yksikkö täydentää asiantuntijoidensa myötä hanketiimiä mm. alustatalouteen, liiketoimintamallien kehittämiseen, liiketoiminta-ekosysteemeihin sekä ohjelmistoosaamiseen ja ohjelmistoliiketoimintaan liittyvissä hanketehtävissä.

Prizztech Oy:n Robocoast on Euroopan Komission hyväksymä Digital Innovation Hub ja kuuluu tätä kautta laajaan eurooppalaisten Digital Innovation Hub –organisaatioiden verkostoon sekä hallinnoi laajaa robotiikka-, automaatioja tekoäly-yritysten muodostamaan verkostoa. Robocoastin osallistuminen yhteishankkeeseen mahdollistaa suoraan näiden verkostojen hyödyntämisen ja osallistamisen hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa.

TuKKK-Pori-logo
TAU_logo
Prizztech-001
Satakuntaliitto_logo
Scroll to Top