saulilaine

Veturiyritysten haastattelut käynnissä

3.2.2022

Hankkeen alkukartoituksessa selvitetään Satakunnan automaatio-, robotiikka- ja ICT-alojen veturiyritysten toimintaa ja yhteistyönäkymiä. Alkukartoituksesta vastaavat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköt.  

Read More

Hanketta toteutetaan yhteistyössä

3.2.2022

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (jatkossa TY Pori) on hankkeen päätoteuttaja. TY Porilla on vahva liiketaloudellinen osaaminen erilaisten organisaatioiden muodostamista ekosysteemeistä, innovaatioverkostoista ja liikesuhteista ja em. johtamisesta, sekä pk-yritysten kansainvälistymisestä. TY Porin rooli hankkeessa on päätoteuttajana koordinoida hankkeen toimenpiteitä ja vastata hankkeen oikeasta suunnasta. Tampereen yliopiston (TAU) Porin yksikkö toimii hankkeessa osatoteuttajana. Yksikön toiminta […]

Read More

Yritysten ja alueen yhteistyötä on uudistettava

3.2.2022

Satakunnan alueella on vahva robotiikka-, IoT-, tekoäly- ja automaatioyritysten (käytämme tässä lyhennettä RITA) ekosysteemi. Ekosysteemillä ja sen yrityksillä on hyvää “nostetta”, mutta kehityksen esteenä on mm. tunnistettu osaamispula (vrt. Kasvuraportti tarvitaan koulutusta yms) ja liiallinen toimittajariippuvaisuus, jotka vaarantavat ekosysteemin elinvoimaisuuden. Tutkimusten mukaan (Granstrand & Holgersson 2020, Mars ja kump. 2012, Möller ja kump. 2020) ekosysteemin […]

Read More
TuKKK-Pori-logo
TAU_logo
Prizztech-001
Satakuntaliitto_logo
Scroll to Top